Latest News Latest news from Burhan Ahmeti

5 Articles Found

badmin
Ekspozitë e Burhan Ahmetit në Çifte Hamam
0 Comments
​Në Çifte Hamam nga 8 dhjetor deri në 17 dhjetor do të hapet ekspozitë e Burhan Ahmetit me vepra si grafika dhe teknika e kombinuar në pëlhurë. Në ekspozitë disa nga këto vepra janë të afirmuara ndërkombëtarisht si dhe të tjera më…
Exhibition "OPEN STUDIO" Paris
0 Comments
Exhibition "OPEN STUDIO" Paris
Personal exhibition Galerie INCONTRO Zurich 2005
0 Comments
Personal exhibition Galerie INCONTRO Zurich 2005
Exhibition in Museum of City of Skopje 2008
0 Comments
Exhibition in Museum of City of Skopje 2008
Exposition a galerie NU KOZA - DIJON
0 Comments
Exposition a galerie NU KOZA - DIJON