Latest News Latest news from Burhan Ahmeti

1 Tag Results for Çifte Hamam

​Në Çifte Hamam nga 8 dhjetor deri në 17 dhjetor do të hapet ekspozitë e Burhan Ahmetit me vepra si grafika dhe teknika e kombinuar në pëlhurë. Në ekspozitë disa nga këto vepra janë të afirmuara ndërkombëtarisht si dhe të tjera më të reja të saposhfaqura në skenë. Continue reading